Συνεργάτες

Το Κέντρο Ψυχολογικής και Κοινωνικής Υποστήριξης Ανέργων στελεχώνεται από μια διεπιστημονική ομάδα, αποτελούμενη από :

Τη γραμματειακή υποστήριξη στο Κέντρο παρέχουν η Μαρία Κυριακάκη και η Ελένη Εμμανουήλ.

Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου είναι η ψυχίατρος Μαρία Βρούβα.

image
Κέντρο Ψυχολογικής και Κοινωνικής Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων
Τηλ: 210 8224674, 210 5989340

Ζήτησε Υποστήριξη!

Η ανεργία μας αφορά όλους.

Μην την αντιμετωπίζεις μόνος.

Οι Υπηρεσίες μας