Ταυτότητα

Το Κέντρο Ψυχολογικής και Κοινωνικής Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων (Κ.Ψ.Κ.Υ.) είναι μια νέα δωρεάν υπηρεσία, η οποία δημιουργήθηκε, με σκοπό να ανταποκριθεί σε ανάγκες που συνδέονται με τις σημερινές συνθήκες της οικονομικής κρίσης και με τα αυξημένα ποσοστά ανεργίας. Συγκεκριμένα, το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, με στόχο την ενδυνάμωση, την κινητοποίηση και την επαγγελματική επανένταξη των ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάσταση ανεργίας.

Το Κέντρο Ψυχολογικής και Κοινωνικής Υποστήριξης Ανέργων λειτουργεί από την Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. (Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη), η οποία είναι ένα Επιστημονικό – Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο. Η Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε. ιδρύθηκε το 1997 και στοχεύει στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και την επαγγελματική επανένταξη των ευπαθών ομάδων.

Το Κέντρο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικό Σχέδιο Ψυχοκοινωνικής Παρέμβασης για την Υποστήριξη των Μακροχρόνια Ανέργων», MIS (376783) στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

image
Κέντρο Ψυχολογικής και Κοινωνικής Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων
Τηλ: 210 8224674, 210 5989340

Ζήτησε Υποστήριξη!

Η ανεργία μας αφορά όλους.

Μην την αντιμετωπίζεις μόνος.

Οι Υπηρεσίες μας