Η φιλοσοφία μας

Κεντρική θέση στη φιλοσοφία μας κατέχει η πεποίθηση ότι η απώλεια της εργασίας, αν και μας κλονίζει, σε καμιά περίπτωση, δεν ακυρώνει την αξία μας και τις ικανότητές μας.

Η ανεργία σήμερα είναι κάτι που μας αφορά όλους. Άνδρες, γυναίκες, κάθε ηλικίας και μόρφωσης, μπορεί να μείνουν άνεργοι. Ακόμη και όσοι εργάζονται, βιώνουν την εργασιακή ανασφάλεια και το άγχος ότι μπορεί να είναι οι επόμενοι που θα χάσουν τη δουλειά τους.

Ο άνθρωπος που χάνει τη δουλειά του δεν είναι ο ίδιος το πρόβλημα. Έχει όμως να αντιμετωπίσει ένα πολύ δύσκολο πρόβλημα, την ανεργία, καθώς και τις πολλαπλές της συνέπειες.

Το να χάσει κανείς τη δουλειά του, αποτελεί μια ιδιαιτέρως σημαντική απώλεια, η οποία κλονίζει το άτομο, τόσο σε οικονομικό, διαπροσωπικό, συναισθηματικό, κοινωνικό, αλλά και υπαρξιακό επίπεδο. Όπως σε οποιαδήποτε άλλη απώλεια (όπως, για παράδειγμα, σε απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου), έτσι και στην απώλεια της εργασίας, το άτομο μπορεί να περάσει από διάφορα συναισθηματικά στάδια, προκειμένου να τη διαχειριστεί και να τη νοηματοδοτήσει.

Ζήτησε στήριξη! Η ανεργία μας αφορά όλους, είτε άμεσα, είτε έμμεσα. Μην την αντιμετωπίζεις μόνος.

image
Κέντρο Ψυχολογικής και Κοινωνικής Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων
Τηλ: 210 8224674, 210 5989340

Ζήτησε Υποστήριξη!

Η ανεργία μας αφορά όλους.

Μην την αντιμετωπίζεις μόνος.

Οι Υπηρεσίες μας