ΠΕΨΑΕΕ

Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική Επανένταξη (ΠΕΨΑΕΕ) είναι Επιστημονικό - Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο και ιδρύθηκε το 1997. Βασικός σκοπός της ΠΕΨΑΕΕ είναι η ομαλή κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Οι κύριες μέθοδοι που αξιοποιούνται είναι:

Η (Επαν)ένταξη στην Αγορά Εργασίας

  • Στήριξη προγραμμάτων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης
  • Δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιρισμών με σκοπό την εργασιακή αποκατάσταση των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας

Η Εφαρμογή και Διάδοση Εναλλακτικών - Καινοτόμων Δράσεων για την Επανένταξη και τον Αποστιγματισμό

  • Υποστήριξη ενεργειών για την αυτοβοήθεια και την αυτοεκπροσώπηση των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες
  • Εφαρμογή εναλλακτικών καλλιτεχνικών, και όχι μόνο, ομαδικών δραστηριοτήτων

Οι Θεσμικές Παρεμβάσεις

  • Προώθηση συνεργασιών με άλλους φορείς με συναφείς σκοπούς σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Διεθνές Επίπεδο
  • Παρεμβάσεις στους αρμόδιους φορείς για την διαμόρφωση πολιτικών υπέρ των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες
  • Ανάπτυξη θεσμών που συμβάλλουν στην βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες

Μέλη της ΠΕΨΑΕΕ μπορούν να γίνουν:

  • Φυσικά ή νομικά πρόσωπα που υλοποιούν προγράμματα που αφορούν την κοινωνικο-οικονομική αποκατάσταση και επαγγελματική επανένταξη ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, όπως Δομές Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης, Κοινωνικές Επιχειρήσεις, ΚοιΣΠΕ κλπ
  • Άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα
  • Άτομα που ενδιαφέρονται για την πραγματοποίηση των σκοπών της.
image
Κέντρο Ψυχολογικής και Κοινωνικής Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων
Τηλ: 210 8224674, 210 5989340

Ζήτησε Υποστήριξη!

Η ανεργία μας αφορά όλους.

Μην την αντιμετωπίζεις μόνος.

Οι Υπηρεσίες μας