Πού απευθυνόμαστε

Στο Κέντρο Ψυχολογικής και Κοινωνικής Υποστήριξης Ανέργων μπορούν να απευθυνθούν και να ζητήσουν στήριξη όσοι αντιμετωπίζουν συναισθηματικές και κοινωνικές δυσκολίες, λόγω της ανεργίας.

Οι εξυπηρετούμενοι λήπτες υπηρεσιών συμβουλευτικής μπορεί να είναι :

  • είτε άμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή άνθρωποι που είναι οι ίδιοι άνεργοι
  • είτε έμμεσα ενδιαφερόμενοι, δηλαδή τα μέλη του στενού οικογενειακού πλαισίου του ανέργου, εφόσον οι συνέπειες της ανεργίας πλήττουν και τις ενδο-οικογενειακές σχέσεις

Πού στοχεύουμε

Οι υπηρεσίες του Κέντρου Ψυχολογικής και Κοινωνικής Υποστήριξης Ανέργων στοχεύουν στην :

  • Αντιμετώπιση των συναισθηματικών δυσκολιών
  • Ενίσχυση της αυτοεκτίμησης
  • Βελτίωση των οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων
  • Κινητοποίηση για την (επαν)ένταξη στην αγορά εργασίας
image
Κέντρο Ψυχολογικής και Κοινωνικής Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων
Τηλ: 210 8224674, 210 5989340

Ζήτησε Υποστήριξη!

Η ανεργία μας αφορά όλους.

Μην την αντιμετωπίζεις μόνος.

Οι Υπηρεσίες μας