Οι υπηρεσίες μας

Όλες οι υπηρεσίες του Κέντρου παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ.

 • Επαγγελματική +

  .

 • Ατομική Ψυχολογική Υποστήριξη +

  Η ατομική ψυχολογική υποστήριξη/συμβουλευτική απευθύνεται σε εξυπηρετούμενους, οι οποίοι επηρεάζονται από τις συνέπειες της ανεργίας, είτε άμεσα (οι ίδιοι), είτε έμμεσα (λόγω ανεργίας κάποιου μέλους του στενού οικογενειακού περιβάλλοντός τους).

  Η συμβουλευτική στήριξη είναι βραχύχρονη και εστιάζει κυρίως στο «εδώ και τώρα» των ψυχολογικών αιτημάτων των εξυπηρετούμενων. Παρόλα αυτά, κατά τη διαδικασία της ψυχολογικής στήριξης, είναι πιθανό να ανακινηθούν και ορισμένα ζητήματα/δυσκολίες, που σχετίζονται με το παρελθόν του ατόμου και ενδέχεται να γίνονται εντονότερα με την εμφάνιση της ανεργίας. Συνήθως, τα ζητήματα αυτά αφορούν σε δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις, διαστρεβλωμένη εικόνα εαυτού, χαμηλή αυτοεκτίμηση, δυσλειτουργικές σκέψεις και συμπεριφορές, απώλειες παρελθόντος, που δεν έχουν επεξεργαστεί.

  Οι συναντήσεις μπορούν να προγραμματίζονται σε εβδομαδιαία βάση και να πραγματοποιηθούν περίπου 20, χωρίς να υπάρχει αυστηρά η δέσμευση αυτή. Συνήθως, γίνεται συμφωνία μεταξύ συμβούλου και συμβουλευόμενου.

 • Επαγγελματική Συμβουλευτική +

  Στόχος της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής που παρέχεται στο Κέντρο είναι, λαμβάνοντας υπ’ όψιν, αφενός τα προσωπικά χαρακτηριστικά του εξυπηρετούμενου (την ιδιοσυγκρασία, τις δεξιότητες, τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, τις αξίες και τις αντιλήψεις του) και αφετέρου τις προσφερόμενες από την αγορά εργασίας δυνατότητες, να τον βοηθήσει να αυξήσει τις πιθανότητες να βρει εργασία.

  Ο εργασιακός σύμβουλος αποτελεί πολύτιμο βοηθό και καθοδηγητή του εξυπηρετούμενου ανέργου για την επαγγελματική του (επαν)ένταξη. Παρέχοντας πληροφορίες, σχετικά με τη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συμβουλές για επαγγελματική συνέντευξη, ενημέρωση για θέσεις πρακτικής άσκησης που ενδεχομένως υπάρχουν, για σεμινάρια κατάρτισης ή επανα-κατάρτισης, για θέσεις εργασίας, βοηθάει στην επανα-σύνδεση του ανέργου με την αγορά εργασίας.

  Επίσης, κατά τη διαδικασία της επαγγελματικής συμβουλευτικής, μπορούν να διερευνηθούν διάφορες πιθανές δυσλειτουργικές σκέψεις και πεποιθήσεις του ατόμου, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στον τρόπο που παίρνει αποφάσεις και γενικότερα στην επαγγελματική του ανάπτυξη. Οι δυσλειτουργικές αυτές σκέψεις και πεποιθήσεις είναι συνήθεις και εκφράζονται, ως επί το πλείστον, με το να δυσκολεύεται κάποιος να πάρει μια απόφαση, να βιώνει συναισθήματα άγχους και θυμού και να εκφράζεται αρνητικά για τον εαυτό του (π.χ. «Δεν είμαι ικανός, δε θα τα καταφέρω ,δεν πρόκειται ποτέ να ξαναβρώ δουλειά»).

   

 • Συμβουλευτική Οικογένειας +

  Είναι γνωστό το γεγονός ότι οι αλλαγές που επιφέρει η ανεργία ενός τουλάχιστον μέλους μιας οικογένειας, επηρεάζουν ολόκληρη την οικογένεια. Σχέσεις και ισορροπίες ρόλων μπορεί να διαταραχτούν και το οικογενειακό σύστημα να κλονιστεί (π.χ. αλληλοκατηγορίες, ένταση μεταξύ του ζευγαριού, δυσκολίες επικοινωνίας, κρίση στο ζευγάρι, προβλήματα συμπεριφοράς στα παιδιά κ.α).

  Μέσα από την οικογενειακή συμβουλευτική διαδικασία, παρέχεται ένα περιβάλλον ασφάλειας και εμπιστοσύνης, όπου το κάθε μέλος της οικογένειας μπορεί να εκφράσει και να μοιραστεί σκέψεις και συναισθήματα, ώστε να διευκολυνθεί η μεταξύ των μελών επικοινωνία. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα, αφενός τη δημιουργία περιβάλλοντος υποστήριξης για τον άνεργο και αφετέρου τη διατήρηση ή ακόμα και ενδυνάμωση των δεσμών της οικογένειας.

 • Ομάδες Ψυχολογικής Υποστήριξης +

  Οι ομάδες ψυχολογικής στήριξης λειτουργούν ως ένα επιπλέον υποστηρικτικό δίκτυο. Μέσα από το μοίρασμα συναισθημάτων, σκέψεων, συμπεριφορών και πληροφοριών, οι συμμετέχοντες έρχονται σε επαφή, επικοινωνούν μεταξύ τους, αλληλοϋποστηρίζονται – αλληλοβοηθούνται.

   
 • Κοινωνική Υπηρεσία +

   

  Η Κοινωνική Υπηρεσία του Κέντρου Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Ανέργων υποδέχεται τον ενδιαφερόμενο και αφού αξιολογήσει το αίτημά του και διερευνήσει τις ανάγκες του, τον ενημερώνει για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κέντρου, τον καθοδηγεί και τον παραπέμπει στον κατάλληλο ειδικό ή/ και τον διασυνδέει με την αρμόδια κάθε φορά υπηρεσία, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

  Επίσης, η Κοινωνική Υπηρεσία αναλαμβάνει το κομμάτι της διασύνδεσης και της δικτύωσης του Κέντρου μας με άλλες υπηρεσίες και δομές. Η συνεργασία και η άμεση επικοινωνία με άλλες υπηρεσίες στοχεύει στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών στους ωφελουμένους μας.

 • Ψυχιατρική Εκτίμηση +

  Το Κέντρο διαθέτει ψυχίατρο, ο οποίος είναι στη διάθεση των ωφελουμένων για κλινική εκτίμηση – διάγνωση, παρακολούθηση και συνταγογράφηση.

   
 • Αγωγή Κοινότητας +

  Εκτός των υπηρεσιών που αναφέρθηκαν παραπάνω, το Κέντρο Ψυχολογικής και Κοινωνικής Υποστήριξης Ανέργων πραγματοποιεί και δράσεις Αγωγής Κοινότητας. Μέσα από τη διεξαγωγή ομιλιών και διαφόρων άλλων ενημερωτικών και βιωματικών δραστηριοτήτων, στοχεύει στην πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του ευρύτερου κοινού, στην ανάπτυξη αλληλεγγύης και στην ανάληψη κοινωνικής δράσης.

   
 • 1
image
Κέντρο Ψυχολογικής και Κοινωνικής Υποστήριξης Μακροχρόνια Ανέργων
Τηλ: 210 8224674, 210 5989340

Ζήτησε Υποστήριξη!

Η ανεργία μας αφορά όλους.

Μην την αντιμετωπίζεις μόνος.

Οι Υπηρεσίες μας